ร่วมงานกับเรา

หากคุณเป็นคนรุ่นใหม่ ใจรักในงานบริการ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่

ร่วมงานกับเรา พร้อมรายได้ที่คุณกำหนดเอง

มั่นใจได้ในทีมงานคุณภาพ ที่พร้อมจะดูแล แนะนำการทำงาน และช่วยเหลือให้คุณมั่นใจ

เติบโตไปด้วยกัน

ระบบสนับสนุน

1. ทำงานเป็นทีม แนะนำและสอนการทำงาน

2. สอนการทำการตลาด และมีการอบรมโดยวิทยากรมืออาชีพ

สวัสดิการ

1. คอมมิชชั่น เดือนละ 2 ครั้ง
2. โบนัสไตรมาส

3. โบนัสสิ้นปี

4. ค่าบริหารทีมงาน