ประกันสุขภาพ iHealthy

ที่สุดของแผนประกันสุขภาพ ให้ความคุ้มครองค่ารักษาทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ด้วยทุนสูงสุด 100 ล้านบาท

iHealthy : คุ้มครอง ครอบคลุม ทุกความต้องการ ทุกที่ ทุกเวลา

 • ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพบาบาลผู้ป่วยใน​​

  • แบบเหมาจ่ายสูงสุดรวมทุกความคุ้มครองไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อปี​​

 • ใส่ใจการดูแลรักษาโรคมะเร็ง และโรคไต​

  • ด้วยความคุ้มครอง การล้างไต และการทำเคมีและรังสีบำบัดสำหรับผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน​

 • ดูแลว่าที่คุณแม่อย่างห่วงใย​

  • ด้วยความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล สำหรับการตั้งครรภ์ และคลอดบุตร รวมถึงภาวะแทรกซ้อน ก่อนและหลังการคลอดบุตร พร้อมทั้งค่าหออภิบาลทารกแรกเกิด​

 • ส่งเสริมให้มีการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน​

  • ด้วยความคุ้มครองการตรวจสุขภาพประจำปี การดูแลรักษาสายตา และทันตกรรม พร้อมทั้งฉีดวัคซีน​

 • ครอบคลุมทุกความต้องการด้านสุขภาพ​

  • ที่ให้ความคุ้มครองการรักษาโดยแพทย์ทางเลือก เช่น ฝังเข็ม ไคโรแพคติกตามคำแนะนำของแพทย์​

 • ครอบคลุมทุกที่ทั่วโลก​

  • ตามแผนความคุ้มครองที่เลือก ทำให้เข้าถึงแพทย์ชั้นนำได้ทุกมุมโลก​

 • อายุรับประกัน​

  • อายุรับเข้า 16 ปี - 80 ปี ชำระต่อเนื่องได้ถึงอายุ 85 ปี

iHealthy_both.jpg
diff_iHealthy.jpg
except_iHealthy.jpg
iHealthy_Platinum.jpg

Platinum

ที่สุดของความคุ้มครอง ผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก

วงเงิน 100 ล้านบาทต่อปี

ค่าห้องค่าอาหาร 21,000 บาทต่อวัน

พร้อมทั้งรับความคุ้มครอง

 • ค่าทำฟัน

 • ตรวจสายตา ตัดแว่น

 • ตรวจสุขภาพประจำปี

 • แพทย์ทางเลือก

 • ฉีดวัคซีน

 • ค่าฝากครรภ์ และคลอดบุตร

 • จิตเวช

ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจซื้อประกันทุกครั้ง

รีวิวการเคลมจากลูกค้าเรา