ประกันกรุงเไทย-แอกซ่า ทวีทรัพย์ 25PG

ประกันชีวิต มีเงินคืนทุกปีตลอดอายุสัญญา

ตัวอย่างแสดงผลประโยชน์ ของเพศหญิง อายุ 30 ปี

รับเงินคืนเริ่มต้น 7%* ต่อปี และเพิ่มขึ้นทุกๆ 5 ปี สูงสุด 28%* ต่อปี 

25PG.jpg

*คิดเทียบจากเบี้ยประกันที่จ่ายในแต่ละปี โดยผลประโยชน์อาจแตกต่างไป ตามเพศ อายุ และอาชีพของผู้เอาประกัน

ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจซื้อประกันทุกครั้ง

ประกันชีวิต กรุงไทย-แอกซ่า ทวีทรัพย์ 25PG

ประกันชีวิตสุดคุ้ม มีเงินคืนทุกปี!! ตลอดอายุสัญญา หรือเลือกสะสมไว้กับบริษัทฯ เพื่อรับดอกเบี้ยเพิ่ม ขั้นต่ำ 0.5% ต่อปี

  • เบี้ยประกันกำหนดได้ตามความต้องการ

  • ลดหย่อนภาษี

  • เก็บออมไปพร้อมกับ ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต

  • รับเงินก้อนเมื่อครบอายุสัญญา

  • อายุรับประกัน 1 เดือน – 65 ปี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นัดทำประกัน หรือต้องการคำนวณตารางผลประโยชน์

ติดต่อ
ผจก. ตุ๋ม 091-701-1741  หรือ รักษ์ 081-686-2487
LINE กด https://lin.ee/cfGxsFb
FB Messenger http://m.me/luxuryktaxa